Nowości w ofercie
Reklamacja towaru

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (w przypadku dokonania zakupu przez konsumenta) lub rękojmi. Zalecamy reklamowanie produktów objętych gwarancją bezpośrednio w serwisie producenta – może to w niektórych przypadkach znacząco skrócić czas rozpatrywania reklamacji. Adresy serwisów znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru oraz na stronie producenta. Nie wyłącza to możliwości zwrócenia się z poniższymi roszczeniami bezpośrednio do Sklepu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy. Klient traci uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia takiej niezgodności w okresie dwóch lat od dnia wydania towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, ustosunkuje się do niego i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
Jeżeli naprawa lub wymiana towaru niezgodnego z umową nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie albo gdy wymiana albo naprawa naraża Cię na znaczne niedogodności, masz prawo domagać się obniżenia ceny albo zwrotu ceny (odstąpienia od umowy). Sklep dokona wówczas zwrotu pieniędzy zgodnie z zasadami zwrotu należności Klientom opisanymi w Regulaminie Sklepu. Jeśli Twoje zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, najszybszą metodą zwrotu płatności jest przelew bankowy. Jeśli zgadzasz się na taką formę zwrotu, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócimy płatność.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl